Združenje za arterijsko hipertenzijo

Slovensko zdravniško društvo

Dunajska 162

1000 Ljubljana

tel. 01 522 54 95

fax 01 522 56 00

e-pošta

Slovenian Hypertension Society

Slovenian Medical Association

Dunajska 162

SI - 1000 Ljubljana (Slovenia)

Tel. +386 1 522 54 95

Fax +386 1 522 56 00

E-mail